Clan MacLeod Society of Sweden


Svenska ättlingar till den skotska klanen MacLeod

Anna, Alasdair och Karl-Axel

Clan MacLeod Society of Sweden är en ideell förening med syfte att stödja intresset för Skottland bland svenskar och andra nordbor, särskilt då intresset för klanen MacLeod.


Föreningen är ansluten till det internationella förbundet The Associated Clan Macleods Soceities (ACMS).
Läs mer om ACMS


Medlem kan den bli som har ett intresse för Skottland,
skotsk kultur och det skotska klansystemet. Det är inget krav att ha anor inom klanen MacLeod.

Följ oss på FaceBook

VÅR HISTORIA

Det var så här det började!


År 2013 var Karl-Axel Boström, äldste son till Ulla-Britt och Karl Erik Boström, med i ett projekt som drevs av National Geographic. Projektet gick ut på att få många personer runt om i världen att DNA-testa sig så att forskare världen över fick ett större underlag för att se hur Homo Sapiens
flyttade ut från Afrika. Haken för deltagarna var att man fick betala testet själv.


Som resultat erhöll man en DVD med information om vilken grupp man tillhörde, och hur den gruppen hade utvandrat från Afrika. I vårt fall tillhör vi gruppen Kelter som utvandrade för cirka 40 000 år sedan och som uppdelades i Norra Europa där en grupp stannade och blev det som vi
idag kallar Kelter, och en grupp fortsatte längre norr ut och blev vad vi idag kallar Vikingar. Det framgick av resultatet för Karl-Axel Boström att han tillhörde gruppen Kelter, vilket väckte många frågor.


Karl-Axels far, Karl-Erik, berättade då att han var född utom äktenskap, och det enda han visste om sin far var att han var ”engelsman”. Detta borde vara känt, men det var det inte. Inget man pratade om.


År 2015 återkom National Geographic och meddelade att de som deltagit i projektet kunde, eftersom vi betalat testet själva, få gå med i den stora databasen driven av Family Tree DNA gratis. Karl-Axel tyckte att detta verkade intressant, så han gick med. Då visade det sig att en av de närmaste släktingarna var Alasdair MacLeod, som är med på en bild här på sidan. Vid kontakter med Alasdair, det var Karl-Axels dotter Anna som skötte kontakterna, föreslog han att Karl-Axel i databasen skulle gå med i ett projekt som klanen MacLeod har, för det är så få som har testat sig. Det projektet, fortfarande aktivt, startades i ett försök att hitta klanens grundare på 1100-talet - Leod. Projektet leds av Edinburghs universitet,
men de som aktivt sköter projektet är två genealoger inom klanen.


När Karl-Axel första gången gick in i projektets databas, fanns han där som alla andra MacLeods. Det var ingen tveksamhet om klantillhörigheten.


År 2017 kontaktade Karl-Axel den Skotska föreningen ”Clan MacLeod Society of Scotland” och välkomnades som medlem i föreningen.
Han fick då informationen om att klanen ger ut en tidning 2 gånger per år, The Clan MacLeod Magazine, samt vart 4:e år anordnar ett ”Parliament” i byn Dunvegan på ön Skye, där klanens slott ligger. Nästa Parliament skulle vara sista veckan i juli 2018.


År 2018 blev startåret då vi svenska MacLeod tog plats på klanens scenen. Året började med en ”Formal Dinner” i Edinburgh i mitten av Februari, då Karl-Axel och Anna deltog. Det finns en bild med Anna, Karl-Axel och ”kusinen” Alasdair här på sidan.


”The Parliament” var nästa höjdpunkt. Den startade med, för den som ville, en resa till klanens ursprungsområden, Lewis och Harris i de Yttre Hebriderna, för att sedan avslutas med färd över till Skye och start på ” The Parliament”.

Är du också en MacLeod?


Klanens förre Chief Norman MacLeod of MacLeod förklarade att det finns tre olika sätt att vara en MacLeod; ”by name, by blood or by heart”. Så finns ditt hjärta med klanen MacLeod, varför inte bli medlem i vår svenska förening, Clan MacLeod Society of Sweden. Kontakta oss här.


Till Associated Clan MacLeod Societys är anslutna föreningar i Scotland, Australien, Canada, Frankrike, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Tyskland, USA. I de Tyska och Schweiziska föreningarna finns endast medlemmar som är medlemmar ”by heart”.


Medlemsavgiften till Clan MacLeod Society of Sweden för 2024 är: 25:- för ungdomar under 18, 200:- för vuxna (18-65) och 150:- för pensionärer (65<). Betalas till bankkonto 3124 01 27189 i Nordea. Ange ditt namn vid inbetalning.


Clan MacLeod Society of Sweden stadgar

unsplash